Ky është mjeti i mirëseardhjes i OpenStreetMap.
Ju ndihmon të zbuloni dhe mirëprisni hartografues të rinj në rajonin tuaj.

Nëse dëshironi të shtoni rajonin tuaj ose gjuhën tuaj në Veglën e Mirëseardhjes, kontrolloni udhëzimin tonë.

Zhvilluar nga OpenStreetMap Belgium dhe mbështetur nga Grupi Punues i Kapitujve dhe Komuniteteve Lokale.