Това е инструментът OpenStreetMap Welcome Tool.
Той ви помага да откриете нови картографи във Вашия регион и да ги приветствате.

Ако искате да добавите своя регион или език към Инструмента за посрещане, разгледайте нашето ръководство contributing guide.

Разработено от OpenStreetMap Белгия и подкрепена от Работна група "Местни глави и общности" .